Điện thoại Quý khách
Là số điện thoại Quý khách đăng ký Tài khoản cược chuyển
Mã captcha
 

Quy định Casino889:  Quý khách có thể yêu cầu tối đa 1 lần chuyển điểm   từ 1 tài khoản cược trong vòng từ 14h ngày hôm nay đến 14h ngày mai